Інформація ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів 21 квітня 2021 року

які мають право на участь у загальних зборах.
Загальна кількість акцій – 1553 (Одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій.
Голосуючих акцій – 1553 (Одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій.